Verslo partneriai

Verslo partnerystė yra neatsiejama verslo pasaulio dalis. Jos gali būti įvairios – nuo mažų, neoficialių dviejų įmonių susitarimų iki didelių, oficialių tarptautinių korporacijų sutarčių. Nesvarbu, kokio dydžio ar apimties, verslo partnerystė yra svarbi, nes leidžia įmonėms plėsti savo veiklos sritį, sutelkti išteklius ir įvairinti pasiūlą.

Verslo partnerystė atveria daugybę galimybių. Dvi suvienijusios jėgas įmonės gali pasiekti naujas rinkas ir klientus, gauti papildomo finansavimo ar išteklių ir atverti duris verslo galimybėms, kurių pačios nebūtų turėjusios. Jos taip pat gali suteikti konkurencinį pranašumą kurdamos bendrus produktus ar paslaugas, kurios sujungia abiejų organizacijų stipriąsias puses.

Kuriant verslo partnerystę svarbu suprasti susitarimo apimtį ir nustatyti aiškius tikslus, dėl kurių galėtų susitarti abi šalys. Partneriai taip pat turėtų apsvarstyti teisinius klausimus, tokius kaip autorių teisių ir prekių ženklų apsauga, licencijavimo susitarimai ir derybos dėl sutarčių. Be to, svarbu turėti aiškiai apibrėžtą sprendimų priėmimo procesą, kad visi dalyviai žinotų, kas turi galutinius įgaliojimus priimti tam tikrus sprendimus.

Verslo partnerystė gali būti naudinga abiem pusėms, tačiau svarbu ją pradėti tinkamai atliekant namų darbus. Kruopščiai ištirkite potencialius partnerius ir apsvarstykite bendradarbiavimo su verslo partneriu privalumus ir trūkumus. Tai darydamos įmonės gali geriau suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses – ir atrasti naujų galimybių, kurios padės joms sėkmingai veikti ateityje.

Apskritai verslo partnerystė gali būti abipusiai naudinga abiem dalyvaujančioms įmonėms, todėl nereikėtų jos vertinti lengvabūdiškai. Atidžiai ištyrus potencialius partnerius ir nuo pat pradžių nustačius aiškius tikslus, įmonės gali pasiekti sėkmingus susitarimus, kurie padės joms pasiekti užsibrėžtus tikslus. Tinkamai suplanavus ir pasiruošus, verslo partnerystė yra puikus būdas išplėsti įmonės pasiekiamumą ir patekti į naujas rinkas.

Lietuvoje verslo partnerystę galima įforminti skirtingais būdais. Dažniausiai verslo partnerių ieško fiziniai asmenys. Susiradus vieną ar daugiau verslo partnerių, komercinę veiklą galima įforminti laisva sutartimi, kuri gali būti arba nebūti patvirtinta notaro, taip pat įvairiomis juridinėmis formomis (įmonėmis): mažąja bendrija (MB) ar uždarąja akcine bendrove (UAB).

Lietuvoje juridiniai asmenys taip pat turi daugiau galimybių gauti finansavimą verslui, su sąlyga, kad įmonės amžius yra pakankamai didelis, o įmonė taip pat per tą laikotarptį vykdė veiklą. Tai – dar vienas verslo partnerystės privalumų.