Finansinės paslaugos verslui: kaip pasirinkti?

Dauguma įmonių naudojasi finansinėmis paslaugomis. Kiekviename verslo cikle verslui gali prireikti vis kitų paslaugų. Verslo pradžioje gali būti reikalingos paskolos verslo pradžiai, vėliau – faktoringas ar overdraftas, o tam tikrose aplinkybėse – ir dar kitos finansinės (nebūtinai finansavimo) paslaugos.

Bet kaip ir finansinių paslaugų verslui, taip ir jų teikėjų yra labai daug. Pasirinkti tinkamą paslaugą konkrečiai situacijai nėra lengva, o pasirinkti tinkamą paslaugų teikėją – dar sunkiau. Prie to nemažai prisideda tai, kad paslaugų verslui sąlygos nėra standartizuotos ir yra nustatomos individualiai, todėl tai apsunkina paslaugų sąlygų palyginimą. Bet bendrą vaizdą apie rinkoje siūlomas sąlygas galima susidaryti, nes paslaugų teikėjai nurodo bent jau minimalias ar maksimalias tam tikrų sąlygų punktų ribas. Tam tikslui pasitarnauti gali finansinių paslaugų palyginimo funkcijas atliekantis Finero projektas. Bet dabar aptarkime ne paslaugų sąlygas, bet pačią paslaugų specifiką.

Paskolos verslui ir kitos verslo finansavimo paslaugos

Tarp visų paslaugų, kurių verslui gali prireikti iš finansų įstaigų, finansavimas yra pagrindinė jų. Verslo pradžioje gali būti reikalinga paskola verslui pradėti. Vėliau gali reikėti investicinės paskolos verslo plėtrai. Tam tikrose aplinkybėse gali trūkti apyvartinių lėšų, todėl gali prireikti paskolos padengti tam tikras apyvartines išlaidas (galima pasinaudoti ir kredito linija ar overdraftu). Jei verčiamasi ekologiška ar žemės ūkio veikla, gali būti reikalingas specialiai šiai veiklai ir šios srities investicijoms pritaikytas kreditas. Ką jau kalbėti apie kitus poreikius, kuriems įmonės taip pat naudoja bankų ar kredito unijų finansavimą.

Kai kurios iš šių paslaugų gali atlikti tas pačias funkcijas. Pavyzdžiui, tiek kredito linija, tiek trumpalaikė paskola apyvartinėms lėšoms, tiek overdraftas gali atlikti tą pačią funkciją padedant finansuoti apyvartinių lėšų trūkumą ar patenkinti kitą trumpalaikio finansavimo poreikį. Tačiau jų sąlygos, kaip ir teikėjai, gali skirtis radikaliai. Todėl įmonėms yra labai svarbu įsivertinti konkretų finansavimo poreikį ir palyginti tiek pačias paslaugos, tiek konkrečios paslaugos teikėjus. Skirtumai tarp paskolų verslui gali būti ženklūs, todėl prieš pasinaudojant finansavimo paslauga yra svarbu palyginti paslaugas, jų teikėjus ir derėtis dėl geresnių sąlygų (tai įprasta praktika verslo finansavimo srityje).

Buhalterijos (finansinės apskaitos) paslaugos verslui

Kiekvienas verslas privalo vesti savo veiklos apskaitą bei reguliariai teikti finansines ataskaitos atitinkamoms valstybės institucijoms. Todėl buhalterinės paslaugos verslui yra būtinybė kiekvienai įmonei. Bet pasirinkti tinkamas paslaugas ir jų teikėją irgi gali būti sudėtinga.

Mažos ir vidutinės įmonės gali apsieiti ir su iš išorės nusamdytu buhalteriu, kuris kiekvieną mėnesį suves visus duomenis į pagal atitinkamus šablonus paruoštus dokumentus ir pateiks juos atitinkamoms institucijoms (VMI, Sodra ir t.t.). Tokiu atveju gali nereikėti reikšmingų investicijų į šias paslaugas.

Tačiau jei poreikis yra specifiškesnis ir reikalauja specifinių žinių, tuomet gali reikėti arba buhalterį samdyti ir naudotis specifinėmis apskaitos programomis, kurių licencija gali kainuoti nemažai, arba ieškoti kitų sprendimų. Tokiais atvejais vėl yra svarbu tiksliai įsivardinti paslaugų poreikį ir palyginti alternatyvas. Tai dar svarbiau verslo pradžioje, kuomet papildomos ir nereikalingos išlaidos buhalterinėms paslaugoms gali būti nepakeliamos.

Kitos finansinės paslaugos verslui

Tai yra dvi pagrindinės finansinių paslaugų įmonėms sritys. Bet tai tikrai nėra viskas, ko gali prireikti verslui. Draudimas ir investavimas yra kitos dvi plačios sritys, kurių paslaugų reikia daugeliui įmonių. Taip pat galime kalbėti apie įvairias mokėjimų, lėšų surinkimo ir kitas paslaugas, be kurių šiandieninis verslas negali išsiversti.

Ir visais šiais atvejais, nesvarbu kokios srities paslaugą reikia pasirinkti, yra neįtikėtinai svarbu, kad visos jų sąlygos būtų įvertinamos ir palyginamos. Lengviausia tą padaryti gavus konkrečius skirtingų paslaugų teikėjų pasiūlymus, kuriuose būtų įvardintos tikslios sąlygos, kuriomis bus teikiamos paslaugos. Bet tai – imlus laikui procesas. Kitas lengviausias žingsnis – palyginti preliminarias sąlygas ir įvertinti:

  • Reikalavimus paslaugos teikimui;
  • Mažiausius įmanomus paslaugų įkainius.

Tai pirmiausia leis atmesti tuos paslaugų teikėjų, kurių reikalavimų įmonė nepatenkina (tai gali būti susiję su veiklos trukme, metine apyvarta ir t.t.). O įvertinus minimalius paslaugos įkainius, galima atmesti tuos teikėjus, kurių sąlygos net po atkakliausių derybų nebūtų geresnės nei kito ar kitų teikėjų.